Zoönosen

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht met als doel het uitvoeren en verlenen van adviezen omtrent veterinair laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord en niet beperkt tot een bepaalde diersoort. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door dierenartsen of via bedrijven. Diereigenaren met diergeneeskundige vragen verwijzen wij graag naar hun eigen dierenarts. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Laura Gähler en Marion Corbey zijn de contactpersonen veterinair van ons team in Maastricht.

 

Wij streven ernaar dierenartsenpraktijken optimaal te kunnen ondersteunen betreffende (zoönotische) risicoanalyse. Naast de veterinaire monsters worden in ons laboratorium ook humane monsters verwerkt overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. Hiermee zijn dan ook de omstandigheden voor de diagnostiek van zoönosen optimaal. Op basis hiervan kan (zoönotische) risicoanalyse worden uitgevoerd bij dierenartsen en andere medewerkers van een dierenartsenpraktijk in het kader van de ARBO-wet betreffende ondermeer zoönotische pathogenen, zoals Bartonella henselae (kattenkrabziekte), Coxiella burnettii (Q-koorts), Listeria monocytogenes, mycobacterium tuberculose-complex, Brucellose, Francisella tularensis (Tularemie/Hazenpest), Toxoplasma gondii, Vogelgriep virus (H5N1), FSME-virus (tekenencephalitis), Hanta-virus, Leptospira interrogans (ziekte van Weil) en MRSA. Ook moet hier genoemd worden de belangrijkste chlamydiosis met een zoönotisch karakter, namelijk psittacosis welke wordt veroorzaakt door Chlamydophila (voorheen Chlamydia) psittaci.

 

Voor nadere informatie hieromtrent gelieve ons kantoor te bellen (tel. 043-3620700).

  

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2020
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE
Aanvraagformulier batch