Rund

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht met als doel het uitvoeren en verlenen van adviezen omtrent veterinair laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord inclusief het rund. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door dierenartsen of via bedrijven. Diereigenaren met diergeneeskundige vragen verwijzen wij graag naar hun eigen dierenarts. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Marion Corbey is de contactpersoon veterinair van ons team in Maastricht. 

 

Euregio Laboratory Services biedt ten behoeve van de laboratoriumdiagnostiek voor het rund nagenoeg het volledige palet aan. Hiertoe behoren ondermeer de screeningspakketten mineraalstofwisseling, genetische analyses (ondermeer bovine leukocyte adhesion deficiency), hematologie, klinische chemie (ondermeer beta-hydroxybutyraat, NEFA, selenium, jodium en ijzer), analyse van vitamines (ondermeer A en E), toxicologie (ondermeer aflatoxines B1, B2, G1 en G2 in melk en mycotoxinen in diervoeding), immunologie, endocrinologie, serologie (waaronder BVD/MD, Neospora caninum, Fasciola hepatica en het mastitispanel), PCR-diagnostiek (ondermeer BRSV, BVD/MD en Mycobacterium avium subsp. paratbc), bacteriologie met antibiogram, mycologie, parasitologie (ondermeer Fasciola hepatica), urine- en fecesonderzoek alsmede histo-pathologie. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar onze prijslijst. Helaas hebben we niet al onze analysemogelijkheden in kunnen passen in onze prijslijst en in voorkomende gevallen gelieve ons kantoor te bellen (tel. 043-3620700).

 

Naast de veterinaire monsters worden in ons laboratorium ook humane monsters verwerkt overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. Hiermee zijn dan ook de omstandigheden voor de diagnostiek van zoönosen optimaal. Op basis hiervan kan (zoönotische) risicoanalyse worden uitgevoerd bij dierenartsen en andere medewerkers van een dierenartsenpraktijk in het kader van de ARBO-wet betreffende ondermeer zoönotische pathogenen, zoals Listeria monocytogenes, Leptospira interrogans (ziekte van Weil), mycobacterium tuberculose-complex en MRSA.  


Onderstaand kunt u pdf bestanden downloaden met betrekking tot ziektebeelden rund:

 

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2020
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE
Aanvraagformulier batch