Paard

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht met als doel het uitvoeren en verlenen van adviezen omtrent veterinair laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord inclusief het paard. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door dierenartsen of via bedrijven. Diereigenaren met diergeneeskundige vragen verwijzen wij graag naar hun eigen dierenarts. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Linda Vleugels en Marion Corbey zijn de contactpersonen veterinair van ons team in Maastricht.


Euregio Laboratory Services biedt ten behoeve van de laboratoriumdiagnostiek voor het paard nagenoeg het volledige palet aan. Hiertoe behoren ondermeer de screeningspakketten klein, groot en cardiomyopathie, genetische analyses (ondermeer cerebellaire abiotrofie en polysaccharide storage myopathy), hematologie, klinische chemie (ondermeer CRP en SAA), analyse van vitamines, toxicologie (ondermeer pijnstillerscreening), immunologie, endocrinologie (ACTH, AMH, testosteron en EMS-screening), serologie (waaronder IgA in het kader van glutengevoeligheid alsmede IgE), PCR-diagnostiek (ondermeer EHV-1/4, BPV, Borna-virus, Rhodococcus equi en S. equi subsp. equi), bacteriologie met antibiogram, mycologie, parasitologie, urine- en fecesonderzoek alsmede histopathologie. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar onze prijslijst. Helaas hebben we niet al onze analysemogelijkheden in kunnen passen in onze prijslijst en in voorkomende gevallen gelieve ons kantoor te bellen (tel. 043-3620700).


Recent hebben wij de (enkelvoudige) bepaling van Anti-Mullerian Hormoon (AMH) toegevoegd middels een ELISA (in gekoeld celvrij serum of heparine-plasma) ten behoeve van de diagnostiek van cryptorchidie bij paard, hond en kat alsmede een granulosacelneoplasie bij de merrie. Tevens kan deze bepaling worden gebruikt om achtergebleven functioneel ovariumweefsel na castratie van teef of poes aan te tonen. Dit hormoon wordt geproduceerd in Sertoli- en granulosacellen. Het voordeel van de AMH-bepaling is een hogere sensitiviteit dan inhibine in geval van een granulosacelneoplasie bij een merrie naast het feit dat een enkelvoudige AMH-bepaling nu kan volstaan in plaats van dynamische tests als de HCG-stimulatie-test bij cryptorchidie. De normale cyclus van vrouwelijke dieren blijkt deze diagnostiek niet negatief te beïnvloeden. Het bepalen van inhibine en testosteron blijft eveneens mogelijk.


Andere recente introducties zijn PCR diagnostiek op faeces van paarden gericht op de aanwezigheid van equine coronavirus (ECoV), serologie ten aanzien van IgA gericht tegen transglutaminase-2 (TGA-2) in het kader van glutensensitiviteit (maximale doorlooptijd van 30 dagen) en PCR gericht op de typen 1 en 2 van het Bovine Papillomavirus in het kader van het equine sarcoïd.


Naast de veterinaire monsters worden in ons laboratorium ook humane monsters verwerkt overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. Hiermee zijn dan ook de omstandigheden voor de diagnostiek van zoönosen optimaal. Op basis hiervan kan (zoönotische) risicoanalyse worden uitgevoerd bij dierenartsen en andere medewerkers van een dierenartsenpraktijk in het kader van de ARBO-wet betreffende ondermeer zoönotische pathogenen, zoals MRSA.


Onderstaand kunt u pdf bestanden downloaden met betrekking tot ziektebeelden paard:
 

 

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2020
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE
Aanvraagformulier batch