Overige diersoorten

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht met als doel het uitvoeren en verlenen van adviezen omtrent veterinair laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord en niet beperkt tot een bepaalde diersoort. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door dierenartsen of via bedrijven. Diereigenaren met diergeneeskundige vragen verwijzen wij graag naar hun eigen dierenarts. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Marion Corbey is de contactpersoon veterinair van ons team in Maastricht.

 

Euregio Laboratory Services biedt ten behoeve van overige zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en bijen uitgebreide laboratoriumdiagnostiek aan. Hiertoe behoren ondermeer de hematologie, klinische chemie, analyse van vitamines, toxicologie, immunologie, endocrinologie, serologie (Paenibacillus larvae [vuilbroed van bijen] en Chlamydophila), PCR-diagnostiek (paramyxovirus reptiel, myxomatose-virus & RHD-virus konijn, avipoxvirus, PBFD-virus, polyoma-virus, geslachtsbepaling vogel, Mycoplasma agassizzii, ranavirus en arenavirus), bacteriologie met antibiogram, mycologie, T-2 & HT-2 toxine, parasitologie, urine- en fecesonderzoek alsmede histo-pathologie. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar onze prijslijst. Helaas hebben we niet al onze analysemogelijkheden in kunnen passen in onze prijslijst en in voorkomende gevallen gelieve ons kantoor te bellen (tel. 043-3620700). In dit kader moet worden opgemerkt dat de laboratoriumdiagnostiek aangaande veterinair minder vaak geteste diersoorten in de regel onvoldoende gevalideerd is.

 

 

Naast de veterinaire monsters worden in ons laboratorium ook humane monsters verwerkt overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. Hiermee zijn dan ook de omstandigheden voor de diagnostiek van zoönosen optimaal. Op basis hiervan kan (zoönotische) risicoanalyse worden uitgevoerd bij dierenartsen en andere medewerkers van een dierenartsenpraktijk in het kader van de ARBO-wet betreffende ondermeer zoönotische pathogenen, zoals Listeria monocytogenes, mycobacterium tuberculose-complex, Brucellose, Francisella tularensis (Tularemie/Hazenpest), Vogelgriep virus (H5N1), Hantavirus, Leptospira interrogans (ziekte van Weil) en MRSA. Ook moet hier genoemd worden de belangrijkste chlamydiosis met een zoönotisch karakter, namelijk psittacosis welke wordt veroorzaakt door Chlamydophila (voorheen Chlamydia) psittaci.

 

Onderstaand kunt u pdf bestanden downloaden met betrekking tot ziektebeelden:

 

 

Euregio aflatoxines

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2020
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE
Aanvraagformulier batch