Hond

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht met als doel het uitvoeren en verlenen van adviezen omtrent veterinair laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord inclusief de hond. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door dierenartsen of via bedrijven. Diereigenaren met diergeneeskundige vragen verwijzen wij graag naar hun eigen dierenarts. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Marion Corbey is de contactpersoon veterinair van ons team in Maastricht.

 

Euregio Laboratory Services biedt ten behoeve van de laboratoriumdiagnostiek voor de hond nagenoeg het volledige palet aan. Hiertoe behoren ondermeer de screeningspakketten klein en groot, genetische analyses (ondermeer DNA-afstamming overeenkomstig erkenning door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, multi-drug resistance type 1 en progressieve retina atrofie), hematologie, klinische chemie (ondermeer SDMA, cardiaal troponine I en CRP), analyse van vitamines, toxicologie (ondermeer bromide, fenobarbital, fenytoïne en thallium), immunologie (ondermeer PARR en entstatus), endocrinologie (ondermeer pro-BNP), serologie (waaronder IgE), PCR-diagnostiek (ondermeer Hondeziekte, Angiostrongylus vasorum en Ehrlichia canis), bacteriologie met antibiogram, mycologie, parasitologie, urine- en fecesonderzoek alsmede histo-pathologie. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar onze prijslijst. Helaas hebben we niet al onze analysemogelijkheden in kunnen passen in onze prijslijst en in voorkomende gevallen gelieve ons kantoor te bellen (tel. 043-3620700).

 

Recent hebben wij de SDMA-analyse toegevoegd aan ons aanbod. Symmetrisch dimethylarginine (SDMA) ontstaat door methylering van arginine en komt vrij in het bloed in aansluiting op eiwitafbraak. Het wordt vrijwel exclusief renaal uitgescheiden en is zowel bij hond als kat een gevoelige marker voor nierfalen. De concentratie SDMA in het perifere bloed is evenredig met de creatinine-concentratie en is omgekeerd evenredig met de glomerular filtration rate (GFR). Bij de hond blijkt SDMA een daling van minder dan 20% in de GFR te kunnen detecteren en de concentratie ervan blijkt onafhankelijk van de lichaamsconditie. Aldus leidt bepaling van SDMA niet tot een overschatting van de GFR bij een afgenomen lichaamsconditie. Wij bieden de bepaling van SDMA in serum aan ten behoeve van vroegdiagnostiek van nierfalen bij de hond.

 

Monitoring van de entstatus is mogelijk middels de bepaling van vier verschillende serologische tests in één serummonster van een hond. De test omvat bepaling van antilichamen gericht tegen de verwekkers van Hondeziekte, leptospirose, parvo & besmettelijke leverontsteking.

 

Naast de veterinaire monsters worden in ons laboratorium ook humane monsters verwerkt overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. Hiermee zijn dan ook de omstandigheden voor de diagnostiek van zoönosen optimaal. Op basis hiervan kan (zoönotische) risicoanalyse worden uitgevoerd bij dierenartsen en andere medewerkers van een dierenartsenpraktijk in het kader van de ARBO-wet betreffende ondermeer zoönotische pathogenen, zoals Brucellose, Leptospira interrogans (ziekte van Weil) en MRSA.

 

Onderstaand kunt u pdf bestanden downloaden met betrekking tot ziektebeelden hond:

 

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2020
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE
Aanvraagformulier batch