Geit

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht met als doel het uitvoeren en verlenen van adviezen omtrent veterinair laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord inclusief de geit. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door dierenartsen of via bedrijven. Diereigenaren met diergeneeskundige vragen verwijzen wij graag naar hun eigen dierenarts. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Laura Gähler en Marion Corbey zijn de contactpersonen veterinair van ons team in Maastricht.

 

Euregio Laboratory Services biedt ten behoeve van de laboratoriumdiagnostiek voor de geit nagenoeg het volledige palet aan. Hiertoe behoren ondermeer de hematologie, klinische chemie (ondermeer beta-hydroxybutyraat, NEFA, selenium, jodium en ijzer), analyse van vitamines (ondermeer A en E), toxicologie (ondermeer aflatoxines B1, B2, G1 en G2 in melk en mycotoxinen in diervoeding), immunologie, endocrinologie, serologie (waaronder CAE en Listeria), PCR-diagnostiek (ondermeer Coxiella burnetti), bacteriologie met antibiogram, mycologie, parasitologie, urine- en fecesonderzoek alsmede histo-pathologie. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar onze prijslijst. Helaas hebben we niet al onze analysemogelijkheden in kunnen passen in onze prijslijst en in voorkomende gevallen gelieve ons kantoor te bellen (tel. 043-3620700).

 

Naast de veterinaire monsters worden in ons laboratorium ook humane monsters verwerkt overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. Hiermee zijn dan ook de omstandigheden voor de diagnostiek van zoönosen optimaal. Op basis hiervan kan (zoönotische) risicoanalyse worden uitgevoerd bij dierenartsen en andere medewerkers van een dierenartsenpraktijk in het kader van de ARBO-wet betreffende ondermeer zoönotische pathogenen, zoals Coxiella burnetti, Listeria monocytogenes, mycobacterium tuberculose-complex en MRSA.

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2020
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE
Aanvraagformulier batch