Werkwijze

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht met als doel het uitvoeren en verlenen van adviezen omtrent veterinair laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord en niet beperkt tot een bepaalde diersoort. Inzending van monsters is uitsluitend voorbehouden aan dierenartsen of via bedrijven. Diereigenaren met diergeneeskundige vragen verwijzen wij graag naar hun eigen dierenarts. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Laura Gähler en Marion Corbey zijn de contactpersonen veterinair van ons team in Maastricht.

 

De ingebruikname van ons nieuwe laboratorium te Mönchengladbach in Duitsland heeft ertoe geleid dat wij een efficiencyslag hebben kunnen maken, waardoor naast een aantal prijsverhogingen ook een aantal prijsverlagingen konden worden doorgevoerd. Voor de details zie de actuele prijslijst op deze pagina. Vanzelfsprekend kunnen monsters via NOX Night TimeExpress worden ingezonden (informatie via ons kantoor op telefoonnummer 043-3620700). Eventueel kunt U monsters natuurlijk verzenden per reguliere post (Antwoordnummer 20122, 6300 VB Valkenburg), waarvan de bezorging overigens helaas minder trefzeker is. Volledigheidshalve de opmerking dat alle monsters verpakt dienen te zijn overeenkomstig verpakkingsinstructie nummer PI 650. Ten behoeve van onze klanten stellen wij gratis antwoordenveloppen ter beschikking. Ieder monster dient vergezeld te gaan van een aanvraagformulier/kaart, die vanaf deze pagina is te downloaden. Bij voorkeur wordt zowel elk monster als de bijbehorende aanvraagkaart voor inzending voorzien van een door ons ter beschikking gestelde barcode (in de lengterichting over de monsterbuis geplakt).

 

Als nieuwe klant kunt U de beschikking krijgen over een inlogcode, waarmee U rechtstreeks de uitslagen van de door U ingezonden monsters kunt raadplegen indien de betreffende aanvraag geheel is afgerond. In geval van de zogenoemde screeningsprofielen en de progesteronbepaling is de uitslag in de regel dezelfde dag beschikbaar, wanneer het betreffende monster voor 8 uur die ochtend door ons laboratorium is ontvangen. Speciaal onderzoek heeft in de regel een wat langere doorlooptijd.

 

Facturering geschiedt digitaal en halverwege de maand volgend op de uitgevoerde analyses. Afhankelijk van de betaalwijze, het monstervolume en/of inzending van partijen monsters ineens voorzien van een door ons geleverde barcode zowel in de lengterichting over de monsterbuis geplakt als op de betreffende aanvraagkaart verlenen wij een staffelkorting op aanvraag.

 

Wij streven continu naar een aanbod van laboratoriumanalyses overeenkomstig de meest actuele stand van de diergeneeskunde. Mocht U een specifieke analyse wensen laat het ons dan weten, want wij beogen tevens maatwerk en de analysemogelijkheden vanuit ons medisch laboratorium zijn welhaast onbegrensd. 

 

Bloedstolling

 

 

Laboratoriumonderzoek kan niet los worden gezien van het klinisch onderzoek.​

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2020
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE
Aanvraagformulier batch