Nieuws

 

Nieuwsbrief NOVEMBER 2019 van Euregio Laboratory Services te Maastricht

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht en is nu onderdeel van de Limbachgroep SE te Heidelberg in Duitsland. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht en ons laboratorium staat in Mönchengladbach in Duitsland. Laura Gähler MSc en Marion Corbey zijn de contactpersonen veterinair van ons team in Maastricht.

 

Veterinaire hematologie
Onlangs is in ons laboratorium de nieuwste veterinaire hematologie-analyzer van de firma Sysmex geïnstalleerd. Met deze Sysmex XN-vet analyzer kan hematologisch onderzoek verricht worden bij muis, rat, hond, kat, paard, rund, varken (inclusief mini-pig), schaap, geit, konijn, fret, hamster, cavia, niet-humane primaten, kameel en dromedaris, gerbil, marmoset en dolfijn.
De prijs van een groot bloedbeeld (erythrocyten, leucocyten & differentiatie, hemoglobine, hematocriet en thrombocyten) bij deze diersoorten in EDTA-volbloed bedraagt 11,20 euro per analyse (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Academy Laboratoriumdiagnostiek Paard
Op dinsdag 26 november 2019 organiseren wij een scholingsmiddag over laboratoriumdiagnostiek op basis van bloedonderzoek (inclusief endocrinologie) bij het paard. Accreditatiepunten worden aangevraagd.
Doelgroep: dierenartsen
Docent: Han van der Kolk
Locatie: Nijkerk
Tijd: 13-18 uur inclusief stamppotbuffet van 17-18 uur
Kosten: 250 euro ex BTW, maar voor onze klanten 200 euro ex BTW
Opgave: het maximaal aantal deelnemers bedraagt 25 en opgave bij Laura Gähler (l.gahler@euregio-lab.nl).

 

Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) diagnostiek
Voor wat betreft de diagnostiek van Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) heeft ons laboratorium de volgende mogelijkheden. Een PCR is mogelijk op weefselmonsters (zoals long en tonsil) zonder medium. Een algemene serologische APP screening is mogelijk eventueel voorafgaand aan speciële serologie ten aanzien van de serotypen(combinaties) 1+9+11 of 2 of 3+6+8 of 4+7 of 5a+5b of 10 of 12 of ApxIV. Een serologische speciële totaal screening omvat de serotypen 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12.
De prijzen zijn van de APP-PCR 36,00 euro, de algemene serologische APP screening 12,00 euro, de speciële serologie van (ent)serotype ApxIV 15,60 euro, de speciële serologie van de overige serotypen(combinaties) 19,20 euro en de serologische speciële totaal screening 84 euro per analyse (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW). Benodigd is steeds minimaal 2 ml serum voor de serologie.


Encefalopathie bij de Alaskische Husky (AHE)
Bij de Alaskische Husky is een autosomaal recessief defect beschreven (Vernau et al. PLOS 2013 & Brain Pathol 2015) bestaande uit een insertie-mutatie ter grootte van 4 base paren (c.624 insTTGC, c.625 C>A) in het SLC19A3.1-gen gelegen op chromosoom 25 resulterend in een defect in de thiamine (= vitamine B1) transporter THTR2 in het centraal zenuwstelsel. Als gevolg daarvan treedt een aangeboren fatale (multifocale) encephalopathie op zich ondermeer manifesterend middels ataxie, dysfagie, centrale blindheid, hypermetrie en tetraparese.
Euregio Laboratory Services introduceert een DNA-test ten behoeve van de diagnostiek van deze erfelijke

encephalopathie bij de Alaskische Husky.
De prijs van deze genetische test in EDTA-volbloed bedraagt 43,30 euro per analyse (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Polyneuropathie bij de Alaskische Malamute (AMPN)
Bij de Alaskische Malamute is een autosomaal recessief defect beschreven (Bruun et al. PLOS 2013) bestaande uit een G>T substitutie-mutatie in exon 4 van het N-myc downstream-regulated gene 1 (NDRG1)-gen gelegen
op chromosoom 13 resulterend in axonale disfunctie (Skedsmo et al. BMC Vet Res 2019). Als gevolg daarvan treedt op een leeftijd van 3-19 (mediaan 13,5) maanden een progressieve neuropathie op aanvankelijk resulterend in een verminderde inspanningstolerantie, maar uiteindelijk overgaand in parese (inclusief die der larynxspieren met als gevolg een inspiratoire stridor). (De vergelijkbare aandoening bij Greyhounds lijkt zich op jongere leeftijd te manifesteren.)
Euregio Laboratory Services introduceert een DNA-test ten behoeve van de diagnostiek van deze erfelijke polyneuropathie bij de Alaskische Malamute.
De prijs van deze genetische test in EDTA-volbloed bedraagt 43,30 euro per analyse (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Voor U gelezen deze maand: mycoplasma en luchtwegen hond

Jambhekar A, Robin E, Le Boedec K. A systematic review and meta-analyses of the association between 4 mycoplasma species and lower respiratory tract disease in dogs. J Vet Intern Med. 2019 Sep;33(5):1880-1891.

 

Mycoplasma behoren tot de bacteriën, die wat minder eenvoudig te kweken zijn. Middels de beschikbaarheid van PCR-technologie is het detecteren van Mycoplasma vereenvoudigd, maar blijft de vraag relevant in hoeverre zij als pathogeen kunnen worden beschouwd (ook bij de hond). Bij de hond worden Mycoplasma ondermeer in verband gebracht met ziekte van de diepe luchtwegen, waarbij genoemd worden M. canis, M. cynos, M. ewardii en M. spumans. Bij de hond worden Mycoplasma beschouwd als deel uitmakend van de normale bacteriële flora van de voorste luchtwegen, maar hoe dieper in de luchtwegen hoe kleiner hun aandeel in de betreffende bacteriële flora. Middels een systematische review en een meta-analyse van de beschikbare literatuur werd de rol van de vier genoemde Mycoplasma bezien in relatie tot het ontstaan van ziekte van de diepe luchtwegen van de hond. De uitleesparameter was het direct aantonen van Mycoplasma in geval van ziekte van de diepe luchtwegen dan wel indirect door seroconversie met tenminste een factor 2. In totaal werden maar liefst 1201 publicaties opgespoord, terwijl er alras 1196 hiervan afvielen, waardoor uiteindelijk slechts 5 voldeden aan alle inclusiecriteria.

Als uitgangspunt voor de bevindingen van de studie waren aldus 188 klinisch zieke honden en 122 controle honden beschikbaar. Op basis van deze populatie werd geconcludeerd dat enkel M. cynos een pathogeen is voor ziekte van de diepe luchtwegen van de hond. Aanvullende analyse middels Bradford-Hill criteria duidde op een matig tot sterke causale relatie voor wat betreft M. cynos als pathogeen voor ziekte van de diepe luchtwegen van de hond.

 

Nieuwsarchief

 

Download Nieuwsbrief oktober 2019 

Download Nieuwsbrief september 2019

Download Nieuwsbrief zomer 2019 

Download Nieuwsbrief mei 2019

Download Nieuwsbrief april 2019

Download Nieuwsbrief maart 2019

Download Nieuwsbrief februari 2019

Download Nieuwsbrief januari 2019

Download Nieuwsbrief december 2018

Download Nieuwsbrief november 2018 

Download Nieuwsbrief oktober 2018

Download Nieuwsbrief september 2018

Download Nieuwsbrief juni 2018 

Download Nieuwsbrief mei 2018

Download Nieuwsbrief april 2018

Download Nieuwsbrief maart 2018

Download Nieuwsbrief februari 2018

Download Nieuwsbrief januari 2018

Download Nieuwsbrief december 2017

Download Nieuwsbrief november 2017 

Download Nieuwsbrief oktober 2017

Download Nieuwsbrief september 2017

Download Nieuwsbrief juli 2017

Download Nieuwsbrief juni 2017

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2017
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE
Aanvraagformulier batch