Nieuws

 

Nieuwsbrief DECEMBER 2018 van Euregio Laboratory Services te Maastricht

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht en is nu onderdeel van de Limbachgroep SE te Heidelberg in Duitsland. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht en ons laboratorium staat in Mönchengladbach in Duitsland. Laura Gähler MSc en Marion Corbey zijn de contactpersonen veterinair van ons team in Maastricht.


Aanvullende virusdiagnostiek

Euregio Laboratory Services te Maastricht introduceert aanvullende virusdiagnostiek middels electronenmicroscopie (EM) en/of virusisolatie in celcultuur op basis van se- en excreta. In voorkomende gevallen kan aldus bij bedrijfsproblemen met verdenking op virale etiologie nadere screening worden uitgevoerd.

De prijs van elk van beide bepalingen bedraagt 35,00 euro (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).

 

Narcolepsie hond

Bij ondermeer de Labrador retriever en de Dobermann is een autosomaal recessief genetisch defect beschreven in het gen voor de hypocretine/orexine type 2 receptor (Hcrtr2) leidend tot narcolepsie. Het ziektebeeld gaat in de regel gepaard met cataplexie. Euregio Laboratory Services te Maastricht introduceert een DNA-test ten behoeve van de diagnostiek van deze erfelijke neurologische aandoening (5 ml EDTA-bloed). De prijs van deze genetische test bedraagt 43,30 euro per analyse (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).

 

Aldosteron:creatinine ratio urine kat

Hyperaldosteronisme is een belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk bij de kat. Ten behoeve van de screening hierop introduceert Euregio Laboratory Services de bepaling van de aldosteron:creatinine ratio in urine van de kat. De introductieprijs van deze bepaling van de aldosteron:creatinine ratio in urine bedraagt 35,00 euro (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW) in de maanden november en december 2018, waarna deze prijs in 2019 51,60 euro (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW) wordt. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 10 werkdagen.

 

Wijzigingen in prijzen van analyses in 2019

De afgelopen twee jaar hebben wij geen prijswijzigingen doorgevoerd, maar helaas ontkomen wij niet aan een verhoging van een aantal prijzen van onze analyses. Gelukkig is met de ingebruikname van ons nieuwe laboratorium een forse efficiëntieslag gemaakt, waardoor wij aan de andere kant ook diverse verlagingen van prijzen van onze analyses kunnen doorvoeren, zoals die betreffende een aantal vitamines. Op onze website (www.euregiolab.com) vindt u de per 1 januari 2019 vigerende analyseprijzen.


Voor U gelezen deze maand: Downer Cow Syndrome

Bilodeau MÈ, Achard D, Francoz D, Grimes C, Desrochers A, Nichols S, Babkine M, Fecteau G. Survival associated with cerebrospinal fluid analysis in downer adult dairy cows: A retrospective study (2006-2014). J Vet Intern Med. 2018;32:1780-1786.

 

Wederom een welkome retrospectieve studie uit het Franstalig Canada betreffende het ‘Downer Cow Sydrome’. Reeds eerder was beschreven dat de analyse van liquor cerebrospinalis een goede indicator is voor een laesie in het ruggenmerg bij koeien met het ‘Downer Cow Sydrome’. Als werd uitgegaan van een totaal aantal ontstekingscellen van ten minste 4,5 cel/μl en/of een totaal eiwitconcentratie van minimaal 0,39 g/l als grenswaarden in de liquor cerebrospinalis bleek de specificiteit 100%. Het belangrijkste doel van deze studie was te bezien wat de voorspellende waarde van deze parameters is ten aanzien van de overlevingsduur van koeien lijdend aan het ‘Downer Cow Sydrome’. Onder een lange overlevingsduur werd verstaan het volbrengen van minstens één volledige lactatie aansluitend op herstel. Een korte overlevingsduur betrof de periode van herstel tot aan ontslag uit de kliniek. Er werden 214 volwassen koeien met het ‘Downer Cow Sydrome’ geïncludeerd, die een (lumbosacrale) punctie van de liquor cerebrospinalis hadden ondergaan. In de liquor cerebrospinalis van deze koeien werden zowel de concentratie totaal eiwit als het aantal ontstekingscellen bepaald. Helaas werd het belangrijkste inclusiecriterium ‘liggende koe’ niet nader gedefinieerd en ontbrak ook de activiteit van de spierenzymen in het perifere bloed bij deze patiënten.

Van de in de kliniek behandelde koeien trad het ‘Downer Cow Sydrome’ bij 10,3% op en werd in 30,9% van deze gevallen een punctie van de liquor cerebrospinalis verricht. De geïncludeerde koeien behoorden nagenoeg allemaal (97,2%) tot het Holsteiner veeslag met een mediane leeftijd van 5,7 jaar (spreiding 2-14,5 jaar). Hiervan verliet 48,6% levend de kliniek. De overlevende dieren waren significant jonger (mediane leeftijd 5,0 versus 5,5 jaar). Het mediaan aantal dagen in lactatie was 8 zonder significant verschil tussen overlevende en niet-overlevende dieren. De mediane verblijfsduur in de kliniek was 7 dagen en deze periode was significant langer voor de overlevende dieren (11 versus 5 dagen). In 78% van de geïncludeerde dieren waren beide parameters beneden de grenswaarde, terwijl bij 5,6% beide parameters verhoogd waren.

Voor de korte termijn overlevingsduur bleek enkel de totaal eiwitconcentratie van belang (Odds ratio 2,79), terwijl er ten aanzien van de lange termijn overlevingsduur geen verschil bleek tussen dieren met beide parameters beneden de grenswaarde (61%) en dieren met één of beide parameters boven de grenswaarde (75%). Een initiële laesie in het ruggenmerg hoeft het volbrengen van een volledige lactatie aldus zeker niet in de weg te staan.

 

Nieuwsarchief

 

Download Nieuwsbrief november 2018 

Download Nieuwsbrief oktober 2018

Download Nieuwsbrief september 2018

Download Nieuwsbrief juni 2018 

Download Nieuwsbrief mei 2018

Download Nieuwsbrief april 2018

Download Nieuwsbrief maart 2018

Download Nieuwsbrief februari 2018

Download Nieuwsbrief januari 2018

Download Nieuwsbrief december 2017

Download Nieuwsbrief november 2017 

Download Nieuwsbrief oktober 2017

Download Nieuwsbrief september 2017

Download Nieuwsbrief juli 2017

Download Nieuwsbrief juni 2017

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2017
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE