Nieuws

 

Nieuwsbrief OKTOBER 2019 van Euregio Laboratory Services te Maastricht

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht en is nu onderdeel van de Limbachgroep SE te Heidelberg in Duitsland. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht en ons laboratorium staat in Mönchengladbach in Duitsland. Laura Gähler MSc en Marion Corbey zijn de contactpersonen veterinair van ons team in Maastricht.

 

Euregio Laboratory Services haalt op
In samenwerking met PostNL bestaat met ingang van 1 oktober 2019 ook de mogelijkheid voor onze klanten de monsters af te laten halen op het praktijk- dan wel bedrijfsadres in Nederland. De procedure daarvoor verloopt geheel via onze website (www.euregiolab.com). Via onze website kunt u monsters aanmelden voor afhalen en van het proces maken een herinneringsmail aan u van het ophaalmoment alsmede ‘track-and-trace’ van het monster deel uit. Het betreft een ‘overnight service’ en in principe worden de monsters dan de volgende ochtend op ons laboratorium afgeleverd. Hiertoe dient met de transportcondities van de monsters rekening te worden gehouden, zoals vermijding van het inzenden van monsters op vrijdag. Monsters die bij voorkeur gekoeld of ingevroren moeten worden ingezonden (zoals ACTH en AMH) kunnen daartoe het beste in een speciale canister worden verpakt. Deze canister, met daarin plaats voor 2 monsterbuizen, is een koelelement dat kan worden ingevroren. Toezending van dergelijke canisters geschiedt na bestelling op het emailadres bestelling@euregio-lab.nl. Het spreekt voor zich dat het inzenden van monsters afkomstig van meerdere dieren tegelijk in één colli kostenbesparend werkt.
Voor deze aanvullende service rekenen wij per colli € 12,= (exclusief BTW) welk bedrag wordt doorberekend middels de maandelijkse factuur.


Academy Laboratoriumdiagnostiek Paard
Op dinsdag 26 november 2019 organiseren wij een scholingsmiddag over laboratoriumdiagnostiek op basis van bloedonderzoek (inclusief endocrinologie) bij het paard. Accreditatiepunten worden aangevraagd.
Doelgroep: dierenartsen
Docent: Han van der Kolk
Locatie: Nijkerk
Tijd: 13-18 uur inclusief stamppotbuffet van 17-18 uur
Kosten: 250 euro ex BTW, maar voor onze klanten 200 euro ex BTW
Opgave: het maximaal aantal deelnemers bedraagt 25 en opgave bij Laura Gähler (l.gahler@euregio-lab.nl).


Erfelijke fronto-nasale dysplasie bij de Heilige Birmaan
Bij de Heilige Birmaan is een autosomaal recessief defect beschreven (Lyons et al. Dev Biol. 2016) bestaande uit een deletie-mutatie in het Aristaless-like Homeobox 1 (ALX1)-gen (c.496delCTCTCAGGACTG) gelegen op chromosoom B4. Het gevolg daarvan is een aangeboren, lethale fronto-nasale dysplasie van het aangezicht.
Euregio Laboratory Services introduceert een DNA-test ten behoeve van de diagnostiek van deze erfelijke fronto-nasale dysplasie bij de Heilige Birmaan.
De prijs van deze genetische test in EDTA-volbloed bedraagt 43,30 euro per analyse (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Genmutaties in de diergeneeskunde
Voor geïnteresseerden in genmutaties bij veterinair relevante diersoorten is de website Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA) raadplegenswaardig (https://omia.org/home/). Voor wat betreft geïdentificeerde genmutaties met Mendeliaanse overerving (daaronder begrepen haarkleur, bloedgroepen en fenotypische kenmerken) staat voor de hond de teller op 265, voor het rund op 152, voor de kat op 66, voor het schaap op 51, voor het paard op 36 en voor het varken op 36.


Anti-Müllerhormoon (AMH)
Het anti-Müllerhormoon (AMH) heeft als primaire functie de gangen van Müller in het mannelijke embryo in regressie te doen gaan. Het wordt uitsluitend in de Sertolicellen in de testikel en de granulosacellen in het
ovarium geproduceerd. Een enkelvoudige bepaling van dit hormoon is dan ook bij uitstek geschikt om de aanwezigheid van gonadaal weefsel bij geslachtsrijpe dieren aan te tonen, zoals bij hond, kat en paard met als prettige bijkomstigheid dat er nauwelijks sprake lijkt te zijn van diersoortspecificiteit (Themmen et al. Theriogenology 2016;86:1467-1474). Als gevolg daarvan is het ondermeer een aantrekkelijk alternatief voor de HCG-stimulatietest bij ruinen. Wel is gebruik van ingevroren of gekoeld celvrij serum of heparine-plasma als matrix essentieel. Optimalisatie van het analyseproces heeft ertoe geleid dat de uitslag in principe dezelfde dag beschikbaar is (bij ontvangst van het monster voor 9.00 uur op de betreffende dag).
De prijs van de AMH-bepaling in ingevroren of gekoeld celvrij serum of heparine-plasma bedraagt 35,00 euro (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Het zeventiende ICPD congres
Van 27-29 juni 2019 werd in Bern in Zwitserland de zeventiende internationale conferentie over ziekten gerelateerd aan productie bij landbouwhuisdieren (‘International Conference on Production Diseases in Farm Animals’) gehouden. Zie voor een verslag de link https://euregiolab.com/rund.html.


Diagnostiek ziekte van Cushing paard
Zoals bekend is ACTH niet alleen een belangrijk stresshormoon, maar wordt ACTH ook door een nieuwvorming in de hypofyse gesynthetiseerd in het kader van de ziekte van Cushing (ook wel PPID genoemd). Ten aanzien van de ziekte van Cushing bij het paard geldt de basale ACTH-concentratie als het belangrijkste en betrouwbaarste diagnosticum. Van 1 september tot 1 november aanstaande kan een ACTH-bepaling in EDTA-plasma door ons worden uitgevoerd tegen een gereduceerd tarief op basis van samenwerking met Boehringer Ingelheim. Deze actie omvat de maanden september en oktober 2019 en gedurende deze periode is op www.ppidbijpaarden.nl daartoe een voucher te downloaden, welke samen met het bloedmonster naar ons kan worden opgestuurd. Met deze voucher wordt een reductie van 50% verleend op de analyse van ACTH (oftewel € 12,60 in plaats van € 25,20, maar exclusief € 3 administratiekosten indien van toepassing en exclusief BTW). Verdere voorwaarden betreffende deze actie zijn op de website www.ppidbijpaarden.nl te vinden.


Het behoeft natuurlijk geen betoog dat stress tijdens de afname zoveel als mogelijk vermeden dient te worden bij deze analyse. Stress is dan ook de belangrijkste oorzaak van een valspositieve uitslag. Daarnaast is ACTH een klein en instabiel eiwithormoon. Ter voorkoming van valsnegatieve uitslagen verdient het dan ook de voorkeur het EDTA-plasma gekoeld of beter nog ingevroren in te zenden.
De prijs van deze ACTH-bepaling is € 12,60 overeenkomstig de voorwaarden op de website
www.ppidbijpaarden.nl en indien het monster wordt ingezonden vergezeld van een correct ingevulde voucher
in september of oktober 2019.


Voor U gelezen deze maand: suikerziekte in combinatie met chronische nierziekte bij de kat

Pérez-López L, Boronat M, Melián C, Saavedra P, Brito-Casillas Y, Wägner AM. Assessment of the association between diabetes mellitus and chronic kidney disease in adult cats. J Vet Intern Med. 2019;33(5):1921-1925.
In deze studie werd nader gekeken naar de relatie tussen diabetes mellitus en chronische nierziekte bij de volwassen kat. Hiervoor werden de patiëntgegevens van 561 katten ouder dan 3 jaar gebruikt van twee klinieken op Gran Canaria, Spanje.
Het aantal mannelijke dieren bedroeg 49,8% en de belangrijkste rassen in de patiëntpopulatie waren Europese korthaar (81%), Pers (8%) en Siamees (3%). Als inclusiecriteria voor chronische nierziekte golden ofwel een serum creatinine concentratie groter dan 177 μmol/L ofwel een serum creatinine concentratie tussen 141-177 μmol/L in combinatie met een soortelijk gewicht van de urine lager dan 1.035 ofwel een serum creatinine concentratie tussen 141-177 μmol/L in combinatie met een eiwit:creatinine ratio in de urine groter dan 0,4. Als inclusiecriteria voor diabetes mellitus golden de aanwezigheid van klinische verschijnselen (PD/PU, polyfagie en gewichtsverlies) met persisterende hyperglycemie (een bloedglucose concentratie boven de 13,9 mmol/L gedurende tenminste 2 weken) dan wel een verhoogde concentratie fructosamine (> 400 mmol/L) in het bloed.
In de patiëntenpopulatie was 12 procent van de dieren behept met chronische nierziekte (waarvan 52% mannelijk met een mediane leeftijd van 11,4 jaar met een spreiding van 8,0-14,5) en 3% met diabetes mellitus (waarvan 88% mannelijk met een mediane leeftijd van 11,5 jaar met een spreiding van 9,1-14,9). Van de dieren met chronische nierziekte was 85% ouder dan 7 jaar.
Er werd bij volwassen katten na correctie voor leeftijd en ras inderdaad een significante correlatie gevonden tussen suikerziekte en een chronische nierziekte (odds ratio van 4,47 met een 95% betrouwbaarheidsinterval tussen 1,51-13,28 en een P-waarde van 0,007).

 

Nieuwsarchief

 

Download Nieuwsbrief september 2019

Download Nieuwsbrief zomer 2019 

Download Nieuwsbrief mei 2019

Download Nieuwsbrief april 2019

Download Nieuwsbrief maart 2019

Download Nieuwsbrief februari 2019

Download Nieuwsbrief januari 2019

Download Nieuwsbrief december 2018

Download Nieuwsbrief november 2018 

Download Nieuwsbrief oktober 2018

Download Nieuwsbrief september 2018

Download Nieuwsbrief juni 2018 

Download Nieuwsbrief mei 2018

Download Nieuwsbrief april 2018

Download Nieuwsbrief maart 2018

Download Nieuwsbrief februari 2018

Download Nieuwsbrief januari 2018

Download Nieuwsbrief december 2017

Download Nieuwsbrief november 2017 

Download Nieuwsbrief oktober 2017

Download Nieuwsbrief september 2017

Download Nieuwsbrief juli 2017

Download Nieuwsbrief juni 2017

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2017
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE
Aanvraagformulier batch