Nieuws

 

Nieuwsbrief MEI 2018 van Euregio Laboratory Services te Maastricht

 

Nieuwsbrief oude stijl


Deze nieuwsbrief is de laatste in oude stijl, want we hebben onze ICT-voorzieningen laten bezien op de nieuwe privacy wetgeving (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), die per 25 mei 2018 in werking treedt. Voor U als klant kan het in het kader van deze wetgeving aantrekkelijk zijn gebruik te maken van de (gratis) mogelijkheid tot inloggen in het uitslagensysteem van ons laboratorium om aldus niet meer afhankelijk te zijn van de risicovollere email. Mocht U nog niet over een inlogcode beschikken dan is deze via ons kantoor op te vragen (tel.: 043-3620700).


Belgische postbus

 

Euregio Laboratory Services heeft nu ook een postbus in België, namelijk Postbus 31 – 3680 Maaseik, België.

 

Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS)


Bij het warmbloed paard is een autosomaal recessief defect beschreven leidend tot bindweefseldisfunctie bestaande uit een puntmutatie (c.2032G > A, p.Gly678Arg) in het procollageen-lysine, 2-oxoglutaraat 5-dioxygenase 1 (PLOD1)-gen. Het ziektebeeld is vergelijkbaar met dat van het Ehlers-Danlos Syndrome Type VI bij de mens.
Euregio Veterinary Laboratory Services te Maastricht introduceert een DNA-test ten behoeve van de diagnostiek van deze erfelijke bindweefseldisfunctie bij de warmbloed (5 ml EDTA-bloed).
De prijs van deze gentest bedraagt 43,00 euro per analyse exclusief BTW en administratiekosten.


Diagnostiek ziekte van Borna


De ziekte van Borna betreft een sporadisch voorkomende infectieuze meningo-encephalitis bij zoogdieren met name bij schaap en paard, maar ook bijvoorbeeld bij de kat, veroorzaakt door het Bornavirus (BoDV-1). Dit enkelstrengs RNA-virus heeft aldus speciale affiniteit tot het zenuwstelsel. De transmissie kan zowel horizontaal door secreta als verticaal verlopen. Het natuurlijke reservoir is nog niet duidelijk. Deze variant van de ziekte van Borna betreft een zoönose.
Bij vogels is ook een Bornavirus beschreven welke vooral in verband wordt gebracht met proventriculaire dilatatie. Euregio Laboratory Services te Maastricht introduceert diagnostiek van het aviaire Bornavirus middels serologie (IFT) en PCR naast de reeds beschikbare serologie (IFT) en PCR van de zoogdiervariant (BoDV-1).


De prijs van de PCR bedraagt 35,20 euro per analyse en van de IFT 28,80 euro per analyse en 3 euro administratiekosten (exclusief BTW).


Toxicologie

 

Op onze website staan nu ook de prijzen vermeld van onze routine toxicologische bepalingen onderaan het tabblad Toxicologie.


Voor U gelezen deze maand: Prognose-markers Downer Cow Syndrome

 

Labonté J, Dubuc J, Roy JP, Buczinski S. Prognostic value of cardiac Troponin I and L-Lactate in blood of dairy cows affected by Downer Cow Syndrome. J Vet Intern Med. 2018 Jan;32(1):484-490.
Het ‘Downer Cow Syndrome’ is nog immer een belangrijk syndroom wat nadere studie verdient. Dit syndroom treedt in de regel op binnen 24 uur na de partus en als risicofactoren worden ondermeer genoemd hoge productie, pariteit, voorafgaande melkziekte en partusproblemen. Het betreft niet voor niets een syndroom en als gevolg daarvan blijft het stellen van de klinische waarschijnlijkheidsdiagnose hachelijk. Dit wordt ondermeer geïllustreerd aan de hand van een gangbare definitie als een alerte koe, die al minstens 12 uur niet kan of wil staan. In een Canadese prospectieve studie werd het syndroom nog eens systematisch bestudeerd aan de hand van 218 geïncludeerde melkkoeien (91% Holstein) afkomstig uit 5 verschillende dierenartsenpraktijken. Als inclusiecriteria werden gebruikt ofwel een downer koe bij het herhalingsconsult, die niet reageerde op een calciuminfuus tijdens het initiële consult ofwel een liggende koe ten gevolge van een andere reden dan melkziekte. Na het klinisch onderzoek werd het onderliggende probleem geclassificeerd als neuromusculair probleem (40%), stofwisselingsprobleem (33%), acute mastitis (17%), shock (4%), anderszins of onbekend. Met
een point-of-care apparaat werd ter plaatse ten tijde van de inclusie een structureel eiwit van de hartspier (cardiac Troponine I) gemeten alsmede L-lactaat. De koeien werden maximaal 60 dagen opgevolgd. Het doel van het onderzoek was de betrouwbaarheid van beide parameters vast te stellen op een negatief resultaat (sterfte of euthanasie binnen 7 dagen na inclusie).
Bij inclusie was 59% van de koeien in de eerste week van de lactatie en 25% was in de vijfde lactatie of hoger. Tachycardie werd frequent waargenomen, maar slechts bij 4 dieren gepaard gaand met onregelmatigheid passend bij atriumfibrillatie. De prevalentie van sterfte of euthanasie binnen 7 dagen na inclusie bedroeg 63%. De analyse van cardiac Troponine I (met als grenswaarde 0,7 ng/ml) had een sensitiviteit van 54% en een specificiteit van 78% ten aanzien van een negatief resultaat. De bepaling van L-lactaat bleek in dit kader onbruikbaar. Niet voor niets vormt het klinisch onderzoek de basis voor (dier)geneeskundig handelen, want de hartfrequentie (met als grenswaarde 100 slagen per minuut) had een sensitiviteit van 35% en een specificiteit van maar liefst 85% ten aanzien van een negatief resultaat.

 

 

Nieuwsarchief

 

Download Nieuwsbrief april 2018

Download Nieuwsbrief maart 2018

Download Nieuwsbrief februari 2018

Download Nieuwsbrief januari 2018

Download Nieuwsbrief december 2017

Download Nieuwsbrief november 2017 

Download Nieuwsbrief oktober 2017

Download Nieuwsbrief september 2017

Download Nieuwsbrief juli 2017

Download Nieuwsbrief juni 2017

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2017
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE