Nieuws

 

Nieuwsbrief OKTOBER 2018 van Euregio Laboratory Services te Maastricht

 

Aldosteron:creatinine ratio urine kat

 

Hyperaldosteronisme is een belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk bij de kat. Ten behoeve van de screening hierop introduceert Euregio Laboratory Services de bepaling van de aldosteron:creatinine ratio in urine van de kat.
De introductieprijs van deze bepaling van de aldosteron:creatinine ratio in urine bedraagt 35,00 euro (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW) in de maanden november en december 2018, waarna deze prijs in 2019 51,60 euro (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW) wordt. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 10 werkdagen.

 

Cortisol:creatinine ratio urine hond

 

Momenteel worden met name immunologische methoden gebruikt voor de analyse van cortisol. Deze immunologische methoden meten niet zuiver cortisol, maar ondermeer ook metabolieten van cortisol (corticoïden). De combinatie chromatografie met massaspectrometrie wordt beschouwd als de gouden standaard voor wat betreft de analyse van steroïdhormonen (Galeandro et al. J Vet Intern Med 2014). Medio november 2018 zal Euregio Laboratory Services overgaan op het meten van cortisol in de urine middels de LC-MSMS-methode als gouden standaard. Deze methode stelt zeer accuraat de hoeveelheid cortisol in een monster vast en als gevolg daarvan wordt gemiddeld een 40% lagere waarde verkregen in vergelijking met de immunologische methoden. Hierdoor wijzigen ook de referentiewaarden. Een voordeel van deze LC-MSMS-methode is niet alleen de grotere specificiteit, maar ook dat er geen interferentie met de cyclus optreedt.
De prijs van de LC-MSMS-methode blijft gelijk aan die van de oude immunologische methode en bedraagt 20,50 euro (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Paarden seropositief ten aanzien van de zoogdiervariant van het Borna Disease Virus


Bij paarden uit Noord-Holland, Gelderland en Limburg werd seropositiviteit ten aanzien van de zoogdiervariant van het Borna Disease Virus (BoDV-1) vastgesteld middels de indirecte IFT.


Diagnose pheochromocytoom hond


Euregio Laboratory Services introduceert de bepaling van normetanefrine ten behoeve van de diagnostiek van een pheochromocytoom bij de hond. Een pheochromocytoom is een neoplasie in het bijniermerg welke leidt tot (intermitterende) excretie van catecholamines met dito klinische verschijnselen. De klinische diagnose wordt in de regel ondersteund door bepaling van een voor de betreffende diersoort relevante metaboliet. Bij de hond blijkt bepaling van de normetanefrine:creatinine ratio in ingevroren EDTA-plasma het meest betrouwbaar.
De prijs van de gecombineerde bepaling van normetanefrine en metanefrine in ingevroren EDTA-plasma bedraagt 27,20 euro ( exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Erfelijke hypokaliëmie kat


Bij ondermeer Burmese en Rex katten is een autosomaal recessief genetisch defect beschreven leidend tot spierzwakte ten gevolge van hypokaliëmie. Het defect bestaat uit een puntmutatie in het WNK4-gen (c.2899C>T) op chromosoom E1. Dit gen induceert de synthese van het enzym lysine-deficiënt 4 proteïne kinase in het distale nefron. De hypokaliëmie ontstaat waarschijnlijk ten gevolge van verhoogde kaliumexcretie door de nier. Indachtig de hypokaliëmie is hyperaldosteronisme natuurlijk een belangrijke differentiaaldiagnose.
De prijs van deze genetische test (bij voorkeur in EDTA-volbloed) bedraagt 43,30 euro per analyse (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Myasthenia gravis hond


Ter ondersteuning van de klinische waarschijnlijkheidsdiagnose Myasthenia gravis bij de hond introduceert Euregio Laboratory Services de bepaling van antilichamen in serum gericht tegen de acetylcholine-receptor.
De prijs van deze serologische test bedraagt 36,00 euro per analyse (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Diagnostiek ziekte van Cushing paard

 

Zoals bekend is ACTH niet alleen een belangrijk stresshormoon, maar wordt ACTH ook door een nieuwvorming in de hypofyse gesynthetiseerd in het kader van de ziekte van Cushing (ook wel PPID genoemd). Ten aanzien van de ziekte van Cushing bij het paard geldt de basale ACTH-concentratie als het belangrijkste en betrouwbaarste diagnosticum. Van 1 september tot 1 november aanstaande kan een gratis ACTH-bepaling in EDTA-plasma door Euregio Laboratory Services worden uitgevoerd op basis van samenwerking met Boehringer Ingelheim. Deze actie omvat de maanden september en oktober 2018 en gedurende deze periode is op www.ppidbijpaarden.nl daartoe een voucher te downloaden, welke samen met het bloedmonster naar ons kan worden opgestuurd. Verdere voorwaarden betreffende deze actie zijn op de website www.ppidbijpaarden.nl te vinden.
Het behoeft natuurlijk geen betoog dat stress tijdens de afname zoveel als mogelijk vermeden dient te worden bij deze analyse. Stress is dan ook de belangrijkste oorzaak van een valspositieve uitslag. Daarnaast is ACTH een klein en instabiel eiwithormoon. Ter voorkoming van valsnegatieve uitslagen verdient het dan ook de voorkeur het EDTA-plasma gekoeld of beter nog ingevroren in te zenden.
De prijs van deze ACTH-bepaling is kosteloos overeenkomstig de voorwaarden op de website
www.ppidbijpaarden.nl en indien het monster wordt ingezonden vergezeld van een correct ingevulde voucher
in september of oktober 2018.


Voor U gelezen deze maand: Borrelia burgdorferi bij Hond en Kat

 

Littman MP, Gerber B, Goldstein RE, Labato MA, Lappin MR, Moore GE. ACVIM consensus update on Lyme borreliosis in dogs and cats. J Vet Intern Med. 2018;32:887-903.


Tot het Borrelia burgdorferi sensu lato-complex behoren 21 genospecies. Lyme borreliosis wordt bij de hond in Noord-Amerika enkel in verband gebracht met B. burgdorferi sensu stricto, terwijl in Europa ook andere genospecies een rol kunnen spelen. In Noord-Amerika is de teek Ixodes scapularis de belangrijkste vector en in Europa betreft het I. ricinus. Ook bij de hond geldt dat bij verdenking op Lyme borreliosis co-infecties met bijvoorbeeld Anaplasma phagocytophilum in de differentiële diagnostiek moeten worden betrokken. De twee belangrijkste manifestaties van Lyme borreliosis bij de hond zijn arthritis en nefritis. Bij de hond is neuroborreliosis (nog) niet goed onderbouwd in tegenstelling tot mens en paard. Opmerkelijk genoeg vertonen Bernese Berghonden een hoge serologische prevalentie ten aanzien van B. burgdorferi. Bij de hond wordt serologisch onderzoek geadviseerd teneinde contact met de bacterie vast te stellen, waarbij het voor de hand ligt gebruik te maken van tests die gebaseerd zijn op de antigenen C6, VlsE en OspF daar deze niet worden toegepast in vaccins. Antilichamen gericht tegen OspF vertonen een stijging na 6-8 weken en houden lang aan. Ook seropositieve honden vertonen zelden klinische verschijnselen. In geval van klinische verschijnselen wordt medicatie met doxycycline geadviseerd met een maximale duur van 4 weken in een dosering van 10 mg/kg LG 1-2 dd. per os. De arthritis herstelt meestal snel (1-3 dagen) na het begin van de medicatie. De nefritis in het kader van Lyme borreliosis betreft een immuuncomplex-glomerulonefritis en gaat in de regel gepaard met proteïnurie. In het kader van de behandeling van deze nefritis kan medicatie met mycofenolaat worden overwogen al dan niet gecombineerd met prednison. De beschikbare vaccins induceren antilichamen tegen OspA eventueel in combinatie met OspC, waarbij opgemerkt wordt dat vaccinatie zonder preventie van tekeninfestatie als minder zinvol wordt beschouwd. B. burgdorferi wordt overigens voor de kat niet als ziekteverwekker gezien.

 

Nieuwsarchief

 

Download Nieuwsbrief september 2018

Download Nieuwsbrief juni 2018 

Download Nieuwsbrief mei 2018

Download Nieuwsbrief april 2018

Download Nieuwsbrief maart 2018

Download Nieuwsbrief februari 2018

Download Nieuwsbrief januari 2018

Download Nieuwsbrief december 2017

Download Nieuwsbrief november 2017 

Download Nieuwsbrief oktober 2017

Download Nieuwsbrief september 2017

Download Nieuwsbrief juli 2017

Download Nieuwsbrief juni 2017

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2017
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE