Nieuws

 

Nieuwsbrief JANUARI 2019 van Euregio Laboratory Services te Maastricht

 

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht en is nu onderdeel van de Limbachgroep SE te Heidelberg in Duitsland. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht en ons laboratorium staat in Mönchengladbach in Duitsland. Laura Gähler MSc en Marion Corbey zijn de contactpersonen veterinair van ons team in Maastricht.


Nieuw kantoor van Euregio Laboratory Services

Deze maand hebben wij ons nieuwe kantoor in gebruik genomen. Dit nieuwe kantoor bevindt zich eveneens in het Stadion van Maastricht en wel nu op de derde etage op het adres Stadionplein 58, 6225 XW Maastricht. Onze telefoonnummers en emailadressen zijn ongewijzigd gebleven. We hopen U nog lang vanuit deze locatie van dienst te kunnen zijn.


Hond positief ten aanzien van het Circovirus in Nederland
Bij een half jaar oude Duitse Herder reu met chronische diarree werd de ontlasting positief getest op een drietal pathogenen middels de PCR, te weten het Circovirus, het Coronavirus en Giardia duodenalis. Het canine Circovirus werd voor het eerst beschreven in 2012 in de USA (Li et al. Emerg Infect Dis. 2013;19:534–541). Deze casus illustreert een recente bevinding dat het Circovirus van de hond eigenstandig geen verwekker is van een gastro-enteritis, maar wel wanneer dit virus als co-infectie optreedt met een andere pathogeen (Dowgier et al. Vet Microbiol. 2017;204:54-58).


Paard seropositief ten aanzien van de zoogdiervariant van het Borna Disease Virus
Bij een paard in Noord-Brabant werd seropositiviteit ten aanzien van de zoogdiervariant van het Borna Disease Virus (BoDV-1) vastgesteld middels de indirecte IFT in de afgelopen decembermaand.


Micro-Agglutinatietest (MAT) op Leptospira-serotypen
Van de beschikbare micro-agglutinatietest maken de volgende 9 Leptospira-serotypen deel uit, namelijk L. canicola, L. icterohemorrhagica, L. grippotyphosa, L. saxkoebing, L. bratislava, L. sejroe, L. autumnalis, L. australis en L. pomona. (Het is van belang zich te realiseren dat het paard verondersteld wordt gastheer te zijn van L. bratislava.)
De prijs van deze MAT in serum bedraagt 31,20 euro (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Eiwit:creatinine-ratio urine
Euregio Laboratory Services verricht analyse van de eiwit:creatinine-ratio in urine ten behoeve van de diagnostiek van nierfalen.
De prijs van de eiwit:creatinine-ratio in urine (10 ml) bedraagt 5,60 euro (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Erfelijke doofheid bij de Dobermann
Bij de Dobermann is zeer recentelijk een autosomaal recessief defect beschreven (Guevar et al. J Vet Intern Med. 2018;32:665-669) bestaande uit een mutatie in het PTPRQ-gen leidend tot vestibulo-cochleaire disfunctie. De mutatie betreft een homozygote A insertie ter plaatse van CFA15: 22 989 894, hetgeen leidt tot een ‘frameshift’ mutatie in exon 39 van het PTPRQ-gen, waardoor de structuur van het enzym protein tyrosine phosphatase verandert. Hiermee wordt aangeboren doofheid in verband gebracht, die zich vanaf een leeftijd van ongeveer drie weken manifesteert. Dit gaat in de regel samen met het optreden van vestibulaire ataxie. Bij dieren behept met deze aandoening worden ondermeer afwijkende otolieten vastgesteld of het ontbreken daarvan in combinatie met degeneratie van de N. vestibulocochlearis (VIII). De (gemuteerde) allelfrequentie werd bij de Dobermann ingeschat op 1,5% (op basis van 202 klinisch normale dieren).
Euregio (Veterinary) Laboratory Services introduceert een DNA-test ten behoeve van de diagnostiek van deze erfelijke vestibulo-cochleaire disfunctie bij de Dobermann.
De prijs van deze genetische test bedraagt 43,30 euro per analyse (exclusief 3 euro administratiekosten per aanvraag en exclusief BTW).


Voor U gelezen deze maand: Hypertensie bij de kat
Conroy M, Chang YM, Brodbelt D, Elliott J. Survival after diagnosis of hypertension in cats attending primary care practice in the United Kingdom. J Vet Intern Med. 2018;32:1846-1855.
Bij ongeveer 13% van de ogenschijnlijk gezonde katten ouder dan 8 jaar wordt een hoge bloeddruk vastgesteld. Als een hoge (systolische) bloeddruk geldt 160-179 mm Hg met matig risico en groter dan 180 mm Hg met ernstig risico. Als belangrijkste secundaire oorzaken van hoge bloeddruk bij de kat worden genoemd chronisch nierfalen en hyperthyreoïdie. Orgaanschade als gevolg van hoge bloeddruk bij de kat wordt vooral gezien in de hersenen, het oog, het hart en de nier.
Het onderzoek had als doel te bezien hoe frequent bloeddrukmetingen in Engelse eerstelijnspraktijken worden uitgevoerd bij katten en hoe de incidentie en overlevingsduur van hoge bloeddruk zijn bij deze diersoort. Hiertoe werden in een retrospectieve cohortstudie de gegevens gebruikt van 347.889 katten afkomstig uit 244 Engelse eerstelijnspraktijken uit de jaren 2012 en 2013 (oftewel ongeveer 700 katten per praktijk per jaar). Naar schatting bij 1,3% van de katten werd gedurende de studieperiode de bloeddruk bepaald. Opgemerkt dient te worden dat hieronder niet uitsluitend een bloeddrukmeting werd verstaan (bij 95% van de dieren), maar ook ophthalmologisch onderzoek. De overall incidentie van hoge bloeddruk bedroeg 19,5% met een mediane leeftijd van 16 jaar. Hiervan was 52% van de katten vrouwelijk en betrof 92% geen raskat, maar een kruising. Bij 88% van de dieren waren de gonaden chirurgisch verwijderd. De mediane bloeddruk ten tijde van de diagnose van hypertensie bedroeg 206 mm Hg en 93% van deze dieren had een bloeddruk boven de 180 mm Hg. Ten tijde van het vaststellen van de hypertensie of daarvoor werd bij 46% van de dieren chronisch nierfalen gediagnostiseerd en bij 25% van de dieren hyperthyreoïdie. De geschatte mediane overlevingstijd van katten met hoge bloeddruk was 400 dagen. Indachtig de prevalentie van chronisch nierfalen werd bij slechts 10% van de dieren met hoge bloeddruk de eiwit:creatinine-ratio gemeten.
Geconcludeerd kan worden dat monitoring van hoge bloeddruk bij katten nog niet erg in zwang was tijdens de studieperiode met slechts een mediaan van één vervolgbloeddrukmeting bij katten, waarbij hoge bloeddruk werd vastgesteld (op basis van trouwens slechts één meetmoment). 

 

 

Nieuwsarchief

 

Download Nieuwsbrief december 2018

Download Nieuwsbrief november 2018 

Download Nieuwsbrief oktober 2018

Download Nieuwsbrief september 2018

Download Nieuwsbrief juni 2018 

Download Nieuwsbrief mei 2018

Download Nieuwsbrief april 2018

Download Nieuwsbrief maart 2018

Download Nieuwsbrief februari 2018

Download Nieuwsbrief januari 2018

Download Nieuwsbrief december 2017

Download Nieuwsbrief november 2017 

Download Nieuwsbrief oktober 2017

Download Nieuwsbrief september 2017

Download Nieuwsbrief juli 2017

Download Nieuwsbrief juni 2017

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2017
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE