Nieuws

 

Nieuwsbrief februari 2018 van Euregio Laboratory Services te Maastricht

 

Erfelijke hyperekplexia bij de Cavalier King Charles Spaniel

 

Bij de Cavalier King Charles Spaniel is een autosomaal recessief defect beschreven bestaande uit een mutatie leidend tot een defecte glycine-receptor. Als gevolg hiervan kan door stress tijdelijke spierstijfheid van ondermeer de extensoren van de extremiteiten worden opgewekt eventueel leidend tot collaps. De (intermitterende) aanval kan enkele minuten duren en wordt gezien op een leeftijd vanaf ongeveer drie maanden. Het ziektebeeld is vergelijkbaar met dat van ‘schrikziekte’ bij de mens.


Euregio (Veterinary) Laboratory Services te Maastricht introduceert een DNA-test ten behoeve van de diagnostiek van deze erfelijke hyperekplexia bij de Cavalier King Charles Spaniel.
De prijs van deze gentest bedraagt 43,30 euro per analyse exclusief BTW en administratiekosten.


Voor U gelezen deze maand: thrombocytose bij de hond

 

Woolcock AD, Keenan A, Cheung C, Christian JA, Moore GE. Thrombocytosis in 715 dogs (2011-2015). J Vet Intern Med. 2017 Nov;31(6):1691-1699.


Thrombocytose wordt gedefinieerd als een toename van de hoeveelheid bloedplaatjes in het perifere bloed, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen primaire dan wel secundaire of reactieve thrombocytose. Ook bij de hond is er in de regel sprake van secundaire thrombocytose. Primaire thrombocytose wordt vooral gebaseerd op uitsluiting van een onderliggende aandoening. Het betrof een retrospectieve studie, waarbij de gegevens werden gebruikt van 715 honden, die een thrombocytose hadden (aantal bloedplaatjes > 500 x 10-9/L) alsmede een compleet patiëntendossier inclusief een definitieve diagnose. Deze honden werden als patiënt aangeboden aan een universiteitskliniek over een periode van 5 jaar. Uit dezelfde periode en kliniek werden gegevens gebruikt van 1430 honden als controlegroep met een vergelijkbare leeftijd en een normaal aantal bloedplaatjes (300-500 x 10-9/L) in het perifere bloed. Van de honden met thrombocytose werd de onderliggende aandoening geclassificeerd als neoplasie (56%), endocrien (12%, waarvan 47% hyperadrenocorticisme), ontsteking (47%) of gemengd. De incidentie van thrombocytose in de betreffende kliniek was 7.2% met een gemiddeld leeftijd van 9.2±3.6 jaar zonder een duidelijk geslachtsverschil. Zonder uitzondering betrof het secundaire thrombocytose. In 2.6% van de gevallen was sprake van extreme thrombocytose (> 1000 x 10-9/L), maar er was geen relatie tussen het aantal bloedplaatjes en een onderliggende aandoening. Bij honden met thrombocytose bleek een immuun gemedieerde ontsteking vaker te worden gediagnostiseerd als onderliggende aandoening dan in de controlegroep. Gerealiseerd dient te worden dat zowel toediening van glucocorticoïden als chemotherapeutica (waaronder vincristine) thrombocytose kunnen induceren. In dit beeld past ook dat thrombocytose vaker wordt gezien in relatie tot hyperadrenocorticisme alhoewel het pathofysiologisch mechanisme daarvan onbekend is.

 

 

Nieuwsarchief

 

Download Nieuwsbrief januari 2018

Download Nieuwsbrief december 2017

Download Nieuwsbrief november 2017 

Download Nieuwsbrief oktober 2017

Download Nieuwsbrief september 2017

Download Nieuwsbrief juli 2017

Download Nieuwsbrief juni 2017

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2017
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE